Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών: «Η πραγματική οικονομία βυθίζεται»

"Να σταματήσουμε την προδοσία"
Σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τη διαδικασία του PSI, από τον Τομέα Οικονομίας & Ανάπτυξης, του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η διαφαινόμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής των ομολόγων, δεν αποτελεί παρά την τελευταία πράξη της προσπάθειας παραχώρησης της Εθνικής μας Κυριαρχίας και της βύθισης της πραγματικής οικονομίας στην απόλυτη ύφεση.
Καμιά οικονομική διαδικασία, που δεν καταλήγει προς το συμφέρον των Ελλήνων Πολιτών και της πραγματικής οικονομίας, δεν μπορεί να είναι επωφελής για την Ελλάδα.

Comments

comments