Αυξήσεις στα τιμολόγια νερού, κυρίως για τους αγρότες

Αυξήσεις στα τιμολόγια νερού, κυρίως για τους αγρότες, αλλά και κίνητρα για τη μείωση της κατανάλωσης προβλέπει η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου, με την οποία η χώρα μας εναρμονίζεται με μεγάλη καθυστέρηση στην Κοινοτική Οδηγία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το θεσμικό πλαίσιο είχε ψηφιστεί το 2003 και το 2007, ενώ η εφαρμοστική απόφαση έπρεπε να είχε εκδοθεί έως το 2010, κάτι που δεν έγινε λόγω πολιτικού κόστους.

Οι νέοι κανόνες τιμολόγησης, που περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1751 Β΄ της 22/5/2017), ξεμπλοκάρουν τη χρηματοδότηση έργων συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. Μεταξύ άλλων θεσπίζεται το κόστος κτήσης νερού και το περιβαλλοντικό τέλος, που θα λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση των τελικών τιμολογίων.

Εξαιρούνται τα νερά που αξιοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και τα επιφανειακά ύδατα (ποτάμια και λίμνες) που βρίσκονται μέσα στην ελληνική επικράτεια.

Στην πολυσέλιδη απόφαση γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο πόσιμο και το αρδευτικό νερό. Στην πρώτη περίπτωση προβλέπονται κίνητρα για καταναλωτές που θα εφαρμόσουν καλές πρακτικές, όπως η επανάχρηση του νερού από την αποχέτευση ή τη βιομηχανική χρήση, οι οποίοι δεν θα καταβάλλουν περιβαλλοντικά τέλη. Σε σχέση με το κόστος των υπηρεσιών ύδατος δίνεται έμφαση στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, σημειώνεται ωστόσο ότι, σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί να γίνουν αυξήσεις, η νέα τιμή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ έως τη λήξη των συμβάσεων που έχουν υπογράψει με το Δημόσιο, οι οποίες λήγουν το 2022, ενώ έχουν προβλεφθεί χαμηλότερες χρεώσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Τα τιμολόγια για αγροτική χρήση θα καθορίζονται με βάση την επιφάνεια της καλλιεργούμενης έκτασης αλλά και το είδος της καλλιέργειας, ενώ θα υπάρξει μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Θεσπίζεται απαλλαγή από το περιβαλλοντικό τέλος για όσους αγρότες θα κάνουν σωστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και εμμέσως πριμοδοτείται η αλλαγή των αρδευτικών μεθόδων για να περιοριστούν οι σημερινές απώλειες στα χωμάτινα δίκτυα.

 

 

 

News rooms_athenspress.gr Press_Αμερόληπτος τύπος/

 

 

  

    

 

 

Comments

comments